Temel ve Perde Su Yalıtımı

Binanın temelini ve binanın dayanımını olumsuz olarak etkileyen dış etkenleri ortadan kaldırmak için yapılan tüm uygulamalara temel ve perde su yalıtımı denir. Temel ve perde izolasyonu yapının ömrü ve dayanıklılığı için hayati önem taşır. Bina yapımında kullanılan beton ve demirlerin su ile temas etmesi demiri çürüterek dayanıklılığını azaltır. Bu durumun sürekliliği sonucu ortaya çıkan pas, betonun kimyasını ve dolayısıyla dayanımını olumsuz etkiler. Yapılan araştırmalar, binanın temelinin 10 yıl suya maruz kalması sonucunda temelin binayı taşıma kapasitesinin %66’sını kaybettiğini göstermiştir.